Tips & tricks

Candle with care...

Enkele tips om ten volle van je kaarsen te genieten. Zo word je zonder twijfel een enthousiaste kaarsengebruiker.

 

Binnenkaarsen

 • Kaarsen nooit zonder toezicht laten branden
 • Het etiket of de op de kaarsen aangebrachte symbolen respecteren. Symbolen vindt men op kaarsen die internationaal verkocht worden
 • Het is aan te raden minimaal een zevental cm vrij te laten tussen de kaarsen. Zo voorkomt men dat de warmte van de ene kaars het branden van de andere beïnvloedt
 • Kaarsen niet in de tocht plaatsen: ze branden onregelmatig, gaan roken en kunnen uitdoven
 • Kaarsen niet in direct zonlicht plaatsen: ze kunnen smelten en hun kleur verliezen
 • Wiek bijknippen: het is aan te raden de wiek bij elk nieuw gebruik tot op 5 mm bij te knippen. Als de wiek te lang is, zal de kaars onregelmatig branden of druipen
 • Als de vlam te schuin gaat branden, moet de klant nakijken of de wiek rechtop is blijven staan en, indien nodig, de stand van de wiek bijstellen
 • Het kan nuttig zijn de rand van de kaars bij te knippen als het lampioneffect ontstaat. Te diep laten inbranden kan een schoorsteeneffect veroorzaken, waardoor de vlam lucht gaat happen en de kaars uiteindelijk gaat walmen en wapperen
 • Het bijknippen van de rand kan nodig zijn als deze naar buiten dreigt door te zakken en er op die manier vloeibare was wegstroomt
 • De brandtijd van kaarsen met meerdere wieken beperken tot maximaal 3 uur
 • De ondergrond controleren waarop een brandende kaars geplaatst wordt: deze moet vlak en warmtebestendig zijn
 • Een goede opvang van eventueel afdruipend kaarsvet voorzien

Geurkaarsen

 • Plaats de kaars altijd op een stabiele, horizontale, hittebestendige en brandvrije ondergrond. Wees indachtig dat de kaars heel warm kan worden wanneer de smeltplas de bodem bereikt. Als u meerdere kaarsen brandt, zet ze op minstens 5 cm van elkaar.
 • Knip de wieken telkens voor het branden af tot op 1 cm om te voorkomen dat de kaars gaat walmen. Verwijder de wiekresten uit de kaars. Gebruik daarom bij voorkeur onze ICCI wiekknipper.
 • Indien de kaars meerdere wieken heeft, steek ze altijd allemaal tegelijkertijd aan. Dat zorgt ervoor dat de kaars gelijkmatig opbrandt.
 • Vermijd tocht.
 • Donkere rook na enkele uren branden betekent dat de wieken te lang zijn en dat de kaars gedoofd moet worden.
 • Laat de kaars altijd branden totdat het oppervlak volledig vloeibaar is. Dit vermijdt dat de kaars uitgehold raakt.
 • Laat nooit lucifers of ander brandbaar materiaal in het kaarsvet achter.
 • Laat de kaars nooit langer dan 4u en doof de kaars zeker als de smeltplas een hoogte bereikt van 2 cm.
 • Om de kaars te doven, dompel de wiek in de vloeibare was en zet ze opnieuw recht in haar originele, verticale positie. Dit kan met onze ICCI kaarsendover.
 • Brand de laatste centimeters was niet op om te vermijden dat de wieken plat gaan liggen in de vloeibare was en tegen het glas branden. Een wiek die tegen of te dicht tegen het glas brandt, kan het glas immers doen breken.